Varför kollapsen är oundviklig

Bildkommentar: Mobilen är en fantastisk uppfinning. Den är snart en förutsättning för att en medborgare ska kunna ta del av samhället. Tekniken bestämmer hur vi socialt organiserar oss, och det är inte valfritt. Själva samhällsutvecklingen går i teknikutvecklingens ledband.

Nej, inget är oundvikligt, men det finns flera argument för att vi måste följa denna civilizations utveckling till vägs ände…

1) Vår grundläggande psykologi:
Vi är flockdjur, vi följer strömmen. Vi tror vi är säkra när vi följer flocken (fysiskt, men även attitydmässigt). Oavsett om den är på väg mot ett stup, eller på väg mot fel utgång. Vi springer dit majoriteten springer. Vi tycker som andra.
Teknikutvecklingen är snabbare än människans förmåga att socialt förändra sig. Det kan ta generationer att förändra stora gruppers (samhällssystem) grundläggande attityder.

2) Vår genetik. Vi är sedan årmiljoner programmerade att konkurrera med andras gener, t ex att samla mer resurser, föda fler barn, kämpa om status.
Detta övertrumfar förmågan (logiskt tänkande) att utvärdera biotopens bärkraft för det sociala system vi ingår i (d v s om det finns (ekologiska) resurser för att upprätthålla ett växande samhälle).
Denna genetiska drift ligger som grund för rationellt tänkande (inte vid sidan om, eller efter).

3) ”Den starkes rätt”, d v s de rika gynnas av kapitalism (vinstmaximering utan andra större hänsyn) därför fortsätter det ekonomiska systemet att förstöra ekosystem.

4) Teknikutvecklingen. Alla andra samhällsaspekter tycks vara underordnade den befintliga teknologin. All social/kulturell verksamhet följer de förutsättningar tekniken sätter för oss ( t ex internet, elektricitet, förbränningsmotorer, mobiler, hjulet, elden, tryckpressen e t c).
Och teknikutvecklingen har ingen plan, den följer kapitalistiska principer, samt total nyfikenhet (anything goes). Det finns ingen konsekvensanalys i forskningen. Går det att uppfinna, så uppfinns det. Det är evolutionen som med tiden får avgöra om det var en bra idé, eller inte.

5) Människan förändrar sitt beteende när det beteende har direkt negativ konsekvens för en själv. Vårt västerländska leverne har ingen större märkbar negativ konsekvens för oss själva (just nu).

6) Alla organismer skyddar sig själva. Virus gör det. Du gör det. En familj gör det. Ett företag, eller en organisation, eller en stat. Alla system skyddar i första hand sig själv. Låter självklart.
T ex: en poliskår skyddar i första hand inte samhället, de skyddar sig själva, sin funktion. En s k kårlojalitet.
Även organisationer som är dåliga för samhället gör allt de kan för att fortsätta med vad de gör: cigarettföretag, diktaturer, regeringar som saknar lösningar. Alla gör de allt för att hålla kvar i sitt inflytande.

7) Trögheten i anpassning…
… eller, vissa processer/system anpassar sig inte, de går under. Människor går under, nationer går under, företag går under: t ex Nokia, Kodak, videobutiker…
System/organisationer är ofta så komplexa eller ingrodda i sin attityd, att de svårligen kan förändras. T ex det faktum att socialistiska partier sakta tynar bort i Europa. De ser det ske, sakta, men kan inte förhindra det.
Alla ser det komma, vet att det ska ske, men de kan inte hindra det.
Alla företeelser har sin utvecklingskurva. Vi VET att i en livscykel av en människa, ett företag, en nation så ingår perioder av: Stagnation och förfall. Vi måste leva ut hela cyceln.

När väl konsekvenserna blir märkbara för de som har makten att förändra utvecklingen… då är det för sent. Då har temperaturökningen blivit så radikal och många ekosystem (tjänster) försvunnit och resterande resurser räcker inte för att hålla 10 miljarder människor vid liv med nuvarande materiell standard (genomsnittlig standard, d v s 4 gånger lägre än svensk standard).

Varför planar denna graf inte ut? Varför kraschar den?
För att så sker med allt från jästsvampar till däggdjur när populationen är större än de nödvändiga resurserna.

Are we humans smarter than yeast?  Or will the graphic above of our population follow the overshoot and collapse graphic of the yeast (and deer)?  Unlike yeast, do we have any evolved psychological adaptations to help us to identify and avoid ecological overshoot?
The fate of humans on Easter Island may help to provide an answer. When the first humans arrived on the island, there were abundant resources to support the small population.  Just like the yeast and the reindeer, the human population increased dramatically. There were no predators to cull the population. The human population continued to grow until it eventually overshot the island carrying capacity. After overshoot, most of the population starved. Apparently, they even turned on each other, sometimes resorting to cannibalism
”. Michael Mills Ph.D.

Återstår att hoppas på en ”techno-fix”.

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 5]

1 thought on “Varför kollapsen är oundviklig

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.