USA intar Skandinavien 2033

Det började med att ett amerikansk hangarfartyg la sig mellan Gotland och Stockholm.

Det var av Nimitzklass, kärnreaktordrivet med 80 operativa stridsflygplan och 12 följefartyg. Svenska regeringen sa att läget var ”bekymmersamt”, statsministern samtalade med USA´s president. Svenska överbefälhavaren sa att situationen var ”prekär” och meddelade att hela konvojen hölls under uppsikt och försvarets 33 operativa JAS plan var i högsta alarmberedskap.

Nej, naturligtvis började det inte med att USA kränkte svenskt territoriellt vatten. Det började med en explosion i Oskarshamns kärnkraftverk. En rysk omarkerad helikopter kraschade under en sen vinternatt innanför första avgränsningen. Hela operationen tycks varit mycket illa genomförd. Polisens insatsstyrka var förvånande snabbt på plats. Men en stor sprängladdning hade hunnit skada en av de sedan länge avvecklade reaktorerna. Terroristerna, som media första kallade dem, måste varit illa informerade. Samtliga, tror man, lyckades omhändertas och de få skott som avfyrades ledde bara till att en av sabotörerna skadades i ett ben. Regeringen gick ut och meddelade att tack vare inre spaning och samarbete mellan FRA och amerikanska NSA visste Sverige att något var på gång och alla poliskårer hade högsta beredskap.

Veckorna innan hade svenskt vatten kränkts av vad man tror var sovjetiska ubåtar, ”indikationerna” var sådana sa chefen för flottan. Den sovjetiska stridsövningen i Östersjön hade flertal gånger tangerat eller kränkt svenska gränsen. Medierna ”rasade” och svenskarna krävde mer försvarsanslag och en folkomröstning om anslutning till Nato. Året innan hade Gotland stängts för utlänningar då bara på ett år ön besökts av 10 gånger fler ryska turister än normalt. Hangarfartyget George W. Bush som låg och drev utanför svenska skärgården kunde lätt upplevas som ett svar på allt detta. Flera var förvånande över hur ett sådant stort fartyg tagit sig genom Stora Bält och kunde inte riktigt tro det var sant, men som mycket annat i historien så händer oväntade saker. Fartyget hade modifierats just för detta ändamål.

Statsministern sände från okänd ort ett tal till nationen. Bakgrunden hävdade han, och alla kunde höra det själva på CNN, var att USA´s geopolitiska intressen var hotade och det fanns obestridbara uppgifter om att Ryssland planerade annektera de baltiska länderna, som svar på Ukrainas Natoanslutning året innan. Statsministern berättade i talet att minst en av de gripna sabotörerna, vars mål kan ha varit att utlösa ett kärnkraftshaveri, talade ryska. 

Men oavsett Rysslands intentioner tolererade naturligtvis inte Sverige denna amerikanska kränkning av sina gränser och Statsministern hade och skulle fortsatt begära att alla amerikanska stridskrafter skulle flyttas till utanför svenska territorialgränsen. 

Enbart 8 dagar efter USA´s ”intervention för stabilisering för fred i Östersjön” går Ryska trupper in i de tre baltiska länderna, det hela går så fort och i så stor skala att bara några timmar senare är hela befolkningen gisslan och USA´s hot om bombningar faller så att säga platta.

När amerikanska stridsvagnar ses på djurgården utanför Amerikanska ambassaden hävdar svenska regeringen att detta är en tillfällig ”lösning” som är förhandlad fram. USA´s närvaro borgar för att Sverige inte invaderas av Ryssland hävdar experter. Snart kontrollerar amerikanska trupper hela djurgården och alla dess brofästen. Svenska armén omringar djurgården i ett försöka att upprätthålla någon form av stolthet. Media spekulerar i att Svenska regeringen inte var informerad om landsättningen av 80 amerikanska stridsvagnar på fastlandet.
Ingen kommenterar de ständiga överflygningarna av amerikanskt stridsflyg (som ibland följs av ett par JAS-plan, oftast inte). Läget är ”komplicerat” säger ÖB. Aftonbladet avslöjar att 70 ton förnödenheter slussas varje vecka via hamnen i Oskarshamn ut till hangarfartyget. Bränslemässigt kan fartyget drivas i årtionden på kärnenergi, men mat måste ständigt transporteras ut till besättningen på 6000 man. Aftonbladet är först på nyheten att amerikanska plan landar på Gotland och svenska arméns brigader har order från regeringen att inte lämna sina baracker. Myndigheterna inför begränsad censur för nyheter relaterade till det militära läget och svensk säkerhetspolis stationeras på flera tryckerier och redaktioner.

Redan 2023 stod det klart att USA inte kunde föda sin befolkning på sin inhemska matproduktion. Ökenutbredningen var tydlig redan 2020 och vattenbristen akut åren därefter. Olja hade ökat planetens matproduktion, men hamnat i kris i takt med att oljan blev dyrare och svårare att pumpa upp. De begränsande faktorerna blev vatten, fosfor och matjord. Nordamerika hade förlorat hela sitt topplager av matjord och kvar fanns ett utarmat mikroliv som utan understöd av fossilt bränsle bara gav en bråkdel av 00-talets skördar.  USA´s jordar var helt enkelt slut. Nordamerikas befolkning emigrerade inledningsvis norrut, men Kanadas ogästvänliga skogar på gränsen till Arktis var inte populära.

Redan 2034 året efter USA´s annektering av Gotland och djurgården började invandringen av amerikanska vänskapsfamiljer till Göteborgs hamn. För att förstärka vår speciella relation som Carl Bildt den nya landskommissionären uttryckte det. Ovanligt fräsch för sin ålder hade han tillsats av svenska riksdagen efter påtryckningar från USA. Inga regeringsbeslut togs utan Carl Bildts signatur.

Redan 2027 hade den ökande immigrationen från söder stoppats av svenska regeringen (vari Sverigedemokraterna som största parti ingick). De amerikanska vänskapsfamiljerna uppgick 2034 till 250.000 personer. Och därefter stoppades även kvotflyktingarna från de södra EU länderna.. När den amerikanska invandringen uppgick till en halv miljon stoppas även exporten söderut av de GMO grödor som täckte stora delar av Skåne.

För att betala för det ”skydd” USA gav Sverige skeppades stora mängder virke och metaller ur landet till USA.

Naturligtvis uppstod en motståndsrörelse. Qusilingen Bildt utsätts för mordförsök, men överlevde en skottskada och gör redan dagen efter statsmannalika men sedvanligt tomma uttalanden i media. Den svenska motståndsrörelsen får svårt att utgöra något verkligt hot mot USA-trupperna, 200 år av fred har satt sina spår. USA omgrupperar till Göteborgsområdet och upprättar där alla sina administrativa funktioner. Världen befarar ett krig på Östersjön, speciellt som Ryssland gör samma intervention i Finland som USA gjort i Sverige. Den finska annekteringen gick till på ett helt annat sätt än i Sverige. Efter att Ryssland tagit kontroll över finskt luftrum och rullat in med tanks in Helsingfors så lämnade finländarna sin huvudstad. Ryska spetsnaztrupper ställdes mot varje finsk hemvärnssoldat och varje finsk jägare blev en farlig prickskytt ute längs varje väg och bakom varje gran. Inte förrän Ryssland utraderat Tampere och dess befolkning med en taktiskt kärnladdning upphörde striderna.

På andra sidan Östersjön är det en annan historia. Sverige är delat i synen på ockupationen. En miljon svenskar emigrerade till USA när svälten slog till i Sverige på 1800-talet. Nu kommer de tillbaka. Det är svårt att organisera väpnat motstånd mot en armé och en kultur som i generationer präglat det svenska samhället. Alla filmer där amerikanska armén varit den goda sidan gör det svårt att rent sociokulturellt att avlossa skott mot amerikanska soldater. Amerikansk ”psy-ops” (psykologiskt krigsföring) ser Sverige som sitt mest lyckade exempel.

Inte ens när det avslöjas att de 7 sabotörer som redan efter tre år överförts till amerikanska fängelser hade frigivits, hördes några större protester. Minst två av sabotörerna hade enligt läckor setts i Puerto Rico och sades vara del av CIA´s ”ryska” sektion. Sprängladdningen i Oskarshamn var en påhittad provokation. Carl Bildt avfärdade detta som konspirationsteorier. Jan Gulliou var vid den här tiden dement och hans USA kritiska protester blev allt mer osammanhängande.

När den amerikanska invandringen efter 4 år nått en miljon började svenskarna på allvar inse att de faktiskt blivit ockuperade. En administrativ härskarklass hade exproprierat hela Göteborgs innerstad. Göteborg blev med tiden en engelsktalande stad och Sveriges reella huvudstad i och med att landskommissionär Bildt hade sin administrativa hemvist där.

Allt större del av den svenska befolkningen hamnade i fattigdom i och med att globaliseringen och tillväxtekonomin sakta vittrat sönder. Landet som levt på försprånget efter andra världskriget och exporten kunde inte längre föda sin välfärd. Svenskar blir andraklassmedborgare och situationen liknas vid den svenska annekteringen av Finland under 600 år, (där svenska blev härskarspråket och svenskar utgjorde en myndighetsklass). Nu fick Sverige smaka på sin egen medicin.

Det blev allt mer tydligt att Skandinavien klarat sig lindrigt undan ekologiska kollapser i klimatförändringens spår. När 50% av Asiens jordbruksland stod under vatten och halva Afrika och södra Europa torkat bort i ökenutbredningen kom norra Europas jordbruksmark att bli guld värd, speciellt sedan uppvärmningen gett förutsättningar för två skördar om året. Medan Europa redan fyllt sin potential av jordbrukslandskap hade Sverige gått från enbart 7% i lantbruksareal till 11%, med utrymme för mer expansion.

Men svenska landsbygden kämpade hårt för att föda städer som sväller och nu, tio år efter den första incidenten uppgår amerikanare till 5 miljoner. Tack vare svenska statens iver att kartlägga sin befolkning under generationer identifieras och krävs varje ägare av odlingsmark på skatt i form av grödor. Uppnås inte minimikvoter exproprieras gården och övertas av en amerikansk familj. All gruvdrift monopoliseras av amerikanska bolag. Statlig mark delas ut till nybyggarfamiljer från USA, även kyrkan och adelns mark tas över. Dock tycks storbolagen SCA, Bergvik och Holmen som äger 13% av Sveriges yta klara sig undan expropriering. 

Det läcker ut att planen att kolonisera det relativt tomma Sverige kläcktes i enskilda samtal på ett Bilderbergmöte kring 2022, där några av Sveriges rikaste deltagit under åren. Flera svenska politiker och företagsägare påstås blivit informerade om planerna och sett vart vinden blåst. Själva annekteringen av ett land påverkar inte multinationella företag – det är ”business as usual”.
Utvecklingen var så att säga oundviklig, världens största krigsmakt skulle inte låta Ryssland lägga sig under ett bördigt matproducerande norra Europa genom att ta bakvägen via Murmansk och norra Skandinavien. Eller snarare, de stora kapitalisterna i väst accepterade inte att Ryssland expanderade sina ekonomiska intressen in i Europa i kraft av den gas och kol som aldrig tycktes ta slut.

Efteråt var analysen enkel. Sverige hade ett ganska litet värde för USA, men för Ryssland skulle kontroll av svenskt territorium betyda en avsevärd strategisk fördel, så stor att NATO inte var villig att låta det hända. En så kallad ”pre emptive strike” var nödvändig. Sverige hade inte kunnat stå emot ryssen så USA var tvungen att i förebyggande syfte agera.

Historieskrivarna kunde än en gång konstatera att människans och civilisationens utveckling drivs av ”arters adaption till miljöförändringar”. Naturresurser, billig energi och livsrum är det som driver den historiska utvecklingen, och nationella gränser kommer alltid förändras. Efter dryga 200 år av fred upphörde nationen Sverige att existera, språket vittrade sönder under de kommande generationerna och blandades upp i engelskan till den grad att den blev känd som skandi-merkan… men allt det skedde långt efter det som i historieböckerna blev känt som oljeerans sista krig.

Kollapsologen är en blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur överlever man en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 3]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.