Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Anpassning till kollapser Efter kollapsen Omställning

Preppers, extremister och alternativ livsstil

Prepper, omställare, survivalist, omställarprepper, självhushållare, kollapsolog – vad är skillnaden? Och var hittar man de teknikfientliga ekofascisterna? … det är inte längre så extremt att vara prepper,…

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Anpassning till kollapser Efter kollapsen

Kollapsologens att-göra-lista.

Vilka kompetenser behövs i en samhällskollaps? 1) Prioritera din hälsa – utan hälsa har du ingenting. Om du inte fungerar, så…

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

250 miljoner människor

Titta på den här bilden. Den föreställer utvecklingen av jordens population. Hur känns det? Vad tycker du? Känns det rimligt?…

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 6 Comments
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

För många män

”Det är kvinnan som står för selektionen och många män ratas. Många män lyckas inte bilda familj. Kvinnorna selekterar bort…

 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

Hur tänker du egentligen?

”Beslut tagna baserade på rationellt tänkande som tar in abstrakta faktorer och med artens bästa för ögonen… är det så…

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 1 Comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Omställning Tendenser på kollaps

Vad skulle Greta gjort?

”Politiker skulle kunna ta beslut om ransonering och i samlingsregeringar genomdriva statlig styrning såsom det görs i krigsekonomier för att…

 1 Comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

Annalkande hot mot samhället

I sannolikhetsordning Global ekonomisk kollaps (överbelånade stater och ekonomier som bygger på en exponentiell tillväxt driven av ränta och bankkrediter)…

 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

Hot mot mänskligheten #1

535 och några år framåt blockerades stora delar av solinstrålningen pga ett gigantisk vulkanutbrott.

 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Omställning

Omställningsrörelsens dilemma

Det finns en metod för att fånga apor. Du knyter fast en kruka/flaska vid ett träd eller stor sten. Krukan…