Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

Hot mot mänskligheten #1

535 och några år framåt blockerades stora delar av solinstrålningen pga ett gigantisk vulkanutbrott.

 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Omställning

Omställningsrörelsens dilemma

Det finns en metod för att fånga apor. Du knyter fast en kruka/flaska vid ett träd eller stor sten. Krukan…

 Fortsätt läsa...
Posted in Tendenser på kollaps

Kollapsologi.se

Nybörjarens guide till samhällskollapsenav Daniel Kraft Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping,…

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping
 Leave a comment
 Fortsätt läsa...
Posted in Anpassning till kollapser Tendenser på kollaps

Definition av kollaps

Med kollaps menas att samhällsfunktioner slutar fungera, i bemärkelsen att staten (det allmänna) tappar kontrollen över de mest grundläggande funktionerna…