Läget, jo tack, inte bra

Sammanfattning av läget inför 2019 års klimatmöte i Madrid

1. Världen är inte på rätt väg för att målen i Parisavtalet

Inte bara ökar utsläppen av CO2, de ökar snabbare efter varje klimatmöte.

2. Snabbare klimatförändringar

En global temperaturökning på 1,5 grader kan ske redan om tio år, 2030 och inte 2040 som IPCC tidigare beräknat. Havsnivån stiger i hög takt och är tre gånger högre än snittet för 1900-talet. Islossningen i Grönland och Antarktis är en kritisk faktor.

3. Bergen och vattnet

Glaciärer minskar på världens berg som påverkar vattentillgången. En miljard människor kan påverkas.

4. Skogarna hotade

Skogar är en stor kolsänka som absorberar ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen som orsakas av människan. Skogsbränder startade av människor minskar lagringen av kol. Klimatförändringarna förstärker i sin tur skogsbränder.

5. Extremväder ”normalt” 2019

Klimatförändringarna leder till extremväder. Det som tidigare var osannolikt och ovanligt i både intensitet och frekvens har nu börjat bli ”normalt”. Ihållande skyfall, värmeböljor och ovanliga vädermönster kommer att kosta pengar, resurser, vår tid, vår välfärd.

6. Biologisk mångfald – jordens beskyddare i fara

Biologisk mångfald på land, korallrev och fiskpopulationer kommer att minska med 14 till 99 procent vid en till två graders ökning.  Biologisk mångfald grunden för att jordens ekosystemtjänster ska fungera.

7. Mattillgång och hälsa riskerar liv

Försämrade förutsättningar för jordbruket, just där det bor flest människor. Undernäring kommer att bli den största hälsorisken i ett förändrat klimat. Fiskebestånden kommer fortsätta minska.

8. De fattiga drabbas hårdast

Fattiga människor är mest utsatta för torka, översvämningar, högre temperaturer och andra naturkatastrofer och har svårt att arbeta med anpassningsåtgärder.

9. Rättvisa och jämlikhet avgörande

Social rättvisa och ekonomisk jämlikhet håller ihop ett samhället. För att klimatpolitiken ska bli framgångsrik och accepteras måste den vara rättvis.

10. Du behöver anpassa dig till ett nytt samhälle.

Kollapsologen är ett kollektiv av skribenter som tillsammans skapar en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 3]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.