Kollapsologi.se

Nybörjarens guide till samhällskollapsen
av Daniel Kraft

Hela vår levnadsstandard bygger på olja (etc) och ”uppblåsta” pengar. T ex har amerikanska centralbanken (som är privatägd av någon underlig anledning) fyrdubblat sina tillgångar under de senaste 10 åren.

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 3]