Är du en kollapsolog? Redo för samhällskollapsen?

Kollapsologi i 24 punkter (enbart för de inbitna)

I filmen Matrix erbjuds huvudpersonen valet mellan ett blått piller, och ett rött piller. Jag vill erbjuda dig samma val. Tar du det blå, fortsätter allt som förut, men tar du det röda så kommer du bli medveten om verkligheten precis som den är. Du får plötsligt information som gör att du i högre utsträckning kan ta kontroll över ditt liv. Informationen, i det röda pillret, kommer att ge dig massa nya valmöjligheter, och det kommer förmodligen… ge dig ångest.

Problemet med att ta det röda pillret, är att det efter det, är svårare att känna trygghet och livslust när olika potentiella hot blir tydligare. Det röda pillret kommer dessvärre inte direkt ge dig någon kunskap om vad du kan göra för att undkomma hotet.

Du vet redan att medeltemperaturen kommer att öka med minst en grad till (totalt 2 grader över pre-industriella nivåer), och du kan inte göra något för att förhindra det. Det kommer innebära massor med negativa saker i ditt liv och allt du kan göra, är att anpassa dig.
Det har aldrig tidigare funnits någon avancerad mänsklig civilisation i de temperaturer vi nu går in i.

De blå pillret däremot, innebär att du kan fortsätta ditt liv i behaglig okunskap, fortsätta döva din oro och förvirring med olika former av eskapism: videospel, droger, några extra glas vin, lite mer mat, fredagsmys, slötitta på TV, äta mer sötsaker, köpa senaste modet, bli upprörd över oväsentligheter. Du kan fortsätta konsumera upplevelser som om detta vore det viktigaste i ditt liv.

Tar du det blå pillret och lever i okunskap så slipper du tänka på att hela ditt liv och allt du tycker är normalt, är beroende av… billig energi.

Ta det blå pillret, de värsta hoten kommer ändå komma när du är gammal….eller?

Men…
Om du nu väljer att ta det röda pillret, måste du öppna ögonen för viss information, och du måste dra vissa slutsatser.

Jag ska ge dig den informationen nu.

TÄNKA VETENSKAPLIGT
1) Som kollapsolog måste du kunna tänka vetenskapligt, eller lita på någon du tror kan tänka vetenskapligt. När du väljer vilka du ska lita på, måste du ändå ha kognitiv förmåga nog att fundera på om de bygger sina påståenden på några ovetenskapliga grunder. Om de till exempel har känslomässiga anledningar till att påstå något (rädsla, optimism, ideologi), eller rent av egoistiska anledningar – egen vinning.

(Jag som skriver denna texten har t ex präglats av en stundtals otrygg uppväxt, vilket lett till att jag vill försöka kontrollera min omgivning, och försöka se hot så tidigt som möjligt, och försöka vidta åtgärder för att undvika hot, eller mildra negativa händelser. Kan det påverka min förmåga att se objektivt på olika miljöhot? Överdriver jag dem?
Varför skriver jag den här texten och vill att du ska läsa den? Vilka avsikter har jag? Kan mina avsikter ha påverkat textens objektiva kvaliteter?)

Håll ditt sinne öppet, vrid och vänd på det du ska läsa.

FILTERSEENDE
2) Som kollapsolog måste du kunna kasta av dig ”filterseende” och tyckande. Det är extremt svårt, det kan ta åratal, och ske i steg. Vi bedömer nya data i förhållande till information vi redan tagit in. Vi bedömer ny data (alltså information) utifrån hur vi vill att det ska vara. Våra hjärnor är byggda för att vara ”fördomsfulla”. Dina specifika livserfarenheter gör att du tolkar denna texten annorlunda än vad jag gör.
Din politiska hemvist kan få dig att vara skeptisk till saker som egentligen är 99,99% sanna, och ganska uppenbart sanna, men du kanske omedvetet inte vill att de ska vara sanna.

Du kanske i denna texten letar efter saker som är fel. Bra, fortsätt med det.

VÄRLDEN GÅR INTE UNDER
3) En kollapsolog är inte en domedagspredikant som vet att ”världen ska gå under”. Planeten som så, kommer inte gå under. Visst, arter dör i större utsträckning, ekosystem slås ut och människan kan dö ut. Men planeten kommer att bestå, och nya livsformer skapas.
Det är inte ens säkert att den mänskliga civilisationen går under. Att påstå det är ett enormt stort påstående. Mänsklig civilisation har i flera 100.000 år blivit alltmer komplex och det vi kallar ”utvecklad”, vi har inte direkt gått tillbaka i utveckling, möjligen då under medeltiden.
I bästa fall står vi inför en serie extremt djupa och återkommande lågkonjunkturer, som för med sig sänkt levnadsstandard och en hel del lidande och död i stor skala.
I värsta fall, står vi inför en omstart av civilisationen, där en del kunskap och kultur kommer att överleva, och samhället kommer att byggas upp baserat på hur mycket energi vi har tillgång till, och baserat på vem som sitter på flest vapen.
Det kan komma uppkomma olika enklaver, områden på planeten, där det finns mer eller mindre resurser.
Vilket område befinner du dig på?

DEN RÅDANDE BERÄTTELSEN
4) Som kollapsolog måste du kunna ta dig ur det ”rådande narrativet”. Den berättelse som vi alla tar för given. Upplevelser som att ”människan står över naturen”, utvecklingen går alltid ”framåt”, alla är lika värda, att det finns saker som ont och gott, att det finns kulturella uttryck som är ”normala”, att det finns mening med saker som händer.
Allt det här jag räknade upp, kan du verkligen säga att det är sanningar?

Du måste, trots hundratals, om inte tusentals berättelser du matats med sedan du började krypa, inse att inte alla historier slutar lyckligt. Hjälten segrar inte alltid i verkligheten. Kavalleriet kommer inte alltid och räddar dig. Det händer bara på film.
Du kanske lever i ett samhälle som gett dig massa rättigheter. Som en organism i naturen har du bara en rättighet… att dö.

EVOLUTION, HISTORIA OCH SOCIOLOGI
5) Som kollapsolog måste du backa tillbaka och läsa historia och inse hur allt är i förändring och inget varar för evigt. En Kollapslog har förmodligen sett filmer om livets uppkomst på planeten, och har förstått ungefär hur evolution fungerar. En kollapsolog har sett filmer om hur civilisation har uppkommit (och förändrats, och gått under, och byggts upp igen). En kollapsolog har studerat sina egna känslor och tankar och vilka val de lett till och vilket beteende, och du har jämfört dessa med andra människors beteende och du har blivit intresserad av psykologi och sociologi.

DINA BASBEHOV

6) Som kollapsolog måste du förstå att du har några basbehov som måste tillgodoses för att din organism ska fungera optimal. Du har studerat Maslows behovspyramid, och du har börjat fundera på hur dina egna basbehov tillfredsställs, och du har börjat ställa dig frågor var alla resurser kommer ifrån som ser till att du har; ren luft att andas, rent vatten att dricka (är vattnet i kranen rent?), ren näringsrik mat att äta, kläder och väggar och tak som håller dig varm, eller ger dig skydd från solen. Du har börjat fundera på skillnaden mellan att vara frisk och sjuk, och vad som krävs för att göra dig frisk, och främst på vad som krävs för att ”hålla” dig frisk. Och du inser plötsligt att i ett samhälle där antibiotika inte biter på resistenta bakterier, kan du dö av ett skärsår.

7) … eller, först. Kanske du vill veta vem jag är, som du valt att lyssna på?

AVSÄNDAREN
Det borde inte vara viktigt för dig, vem jag är. Det jag säger, argumenten och förklaringarna borde räcka för dig. Men jag vet, det är vanligt att man vill veta vilka erfarenheter som ligger bakom det som sägs.
Nåväl.
Jag är, var, en fd journalist, fd lärare, fd 30 andra yrken, 5 år på högskola i vitt skilda ämnen. Ingen examen.
Jag är en föredetting inom mycket, en generalist, jag kan inget speciellt, MEN… sedan 10 år tillbaka är jag jordbrukare (månskensbonde) och skogsbrukare i liten skala. Med gott om tid att läsa och samtala kring frågor om de ekosystem som är grunden för vår mat. Och jag har haft tid att sätta mig in i hur energi och naturen samverkar med det ekonomiska systemet.

PENGAR
SJU. Du måste förstå att pengar bara finns som en idé, ett betalningsmedel som accepteras så länge vi har förtroende för det. Pengar är ingen verklig resurs i bemärkelse att de i sig kan åstadkomma något. Pengar är inte energi, inte material, inte kunskap. Pengar är en mått-enhet för hur vi värderar saker som har verkligt värde, sådana saker som t ex kunskap, material och arbete. Bara för att vi skapar mer pengar så skapar vi inte mer av verkliga resurser. Som måttenhet och betalningsmedel är pengar extremt användbart, så länge pengasystemet är balanserat, d v s att en hundralapp inte förlorar i värde ”över en natt”.

Ekonomi är ingen vetenskap, det är påhittade spelregler i ett system, de följer ingen naturlag, har ingen grund i biologi. Systemet är i dagsläget byggt så att det är volatilt, det kan relativt lätt bli obalanserat och sluta fungera, i bemärkelsen att människor slutar lita på det ekonomiska systemet.
Om någon säger att en bil är värd 150.000 så är det enbart sant om det finns någon som vill betala 150.000. Om det t ex inte finns bränsle till bilen så är den inte värd någonting. Om dina basbehov inte är tillfredsställda, så är en bil inte värd mycket för dig (du kan naturligtvis försöka sälja den och skaffa det du verkligen behöver).
150.000 kronor är inte värt lika mycket för den som är arbetslös, som för den som tjänar 150.000 i månaden.

Du ska vara misstänksam mot konceptet pengar som värdemätare.

När någon säger att klimatkrisen kommer att kosta pengar, så menar de egentligen att vi måste satsa kunskap, arbete och material för att fixa de skador som uppkommer. Vi måste prioritera en aktivitet framför en annan. Vi måste laga massa tak som blåst av istället för att bygga en ny bowlinghall. Vi kommer inte ha tid eller material till att bygga en bowlinghall, eftersom klimatkrisens skador kommer att bli så stora.
Tid är likt pengar en abstrakt idé, men tid är extremt mycket värdefullare än pengar. Värdet av den här texten kan mätas i hur mycket tid du väljer att lägga ner på den, eller hur mycket du lär dig.


TILLVÄXT
8) En kollapsolog har förstått vad tillväxt betyder när en ekonom eller politiker använder ordet. Det innebär i princip ökad BNP per capita (om du inte vet vad det betyder måste du orka googla det, annars är du ingen kollapsolog).
Det finns ur universums synvinkel ingen tillväxt, inga framsteg. Det finns utveckling, saker förändras. Och om saker förändras i en riktning som upplevs positivt för en organism, typ en människa, eller flera, så kan det kallas framsteg. De som har ett ekonomiskt synsätt säger tillväxt när de ser att en ekonomi ökar och en vinst i pengar ökar. Du kanske använder ordet tillväxt om du fött ett barn, eller odlat 10 kilo morötter, eller lärt dig hur man svetsar. BNP mäter inte allt som kan upplevas som framsteg. BNP kan tom öka när dåliga saker som krig och katastrofer inträffar.

Ekonomer påstår att BNP kommer ur arbete och kapital. Egentligen kommer det ur: energi och naturens resurser.

Ekonomi mäter inte värden som livskvalitet, det får bara ett värde om det inbegriper en pengatransaktion. Och minns då att det är inte förkastligt att sälja livskvalitet till någon, däremot att lova livskvalitet, men inte leverera det. De är bedrägeri.

TERMINOLOGI
9)
En kollapsolog måste förstå uttryck som ”Tipping point, positive feedback loops, ERoEI”.
En kollapsolog måste förstå, eller i alla fall ana vad entropi är.
Du måste också förstå att orsak och verkan, kausalitet… kan vara åtskilda med lång tid emellan, och flera faktorer kan vara inblandade, där inte alla drar åt samma håll, eller mot samma verkan/resultat. Världen är sällan enkel.
Du måste verkligen gå till djupet och förstå; återvinning, och cirkulär ekonomi, och gröna energikällor Vad det verkligen innebär att 9 miljarder människor ska få sina basbehov tillfredsställda. Du måste själv ta del av en uträkning som tar in alla faktorer och som visar att det går. (Spoiler: det går inte om alla ska ha samma levnadsstandard som dig).


TEKNIK
10) Du måste inse, att vi lever i ett samhälle som bygger på teknik. I stort sett allt vi gör bygger på, eller är beroende av teknik, i något led. Brer du en macka så är allt du använder beroende av teknik… kniven, transporten, vetet, smöret (för man handmjölkar inte kor längre), ugnen, transporten, elektriciteten, plastförpackningen, ja t och med osten är gjord med hjälp av tekniska produkter.
All denna teknik är byggd på i huvudsak av energin från fossila bränslen.
Mycket av tekniken är t o m gjord AV fossila bränslen. Plast, vägar, däck, värmeledningar, elledningar, din mobil…
All denna teknik drivs PÅ i huvudsak fossila bränslen.

Nu vill omställningsrörelsen köra all teknik på förnybara energikällor. Räkna in:
– Befolkningsökningens behov och
– Tredje världens pågående standardökning.
Visa mig den exakta uträkningen. Solpanel för solpanel, vindkraftverk för vinkraftverk – hela livscykeln. Tillverkning, transport och den återvinning som är möjlig.
Räkna på befintlig teknik som finns i dag, inga spekulationer och potentiella framtida uppfinningar. Kommer energin att räcka? Kommer materialet att räcka? (pst: nej).

Omställningsrörelsen vill också ersätta stora delar av befintlig teknik till renare teknik. Bygga hela nya system. T ex en miljard nya elbilar.
Så… byggandet av hela det befintliga systemet och all den energi som användes, skapade klimatförändringen (till 1.5 grader, för det är redan ett faktum). Det tog ca 150 år att bygga. Om vi ska bygga om stora delar av systemet igen, med vilken energi ska vi göra det? Förnybara finns inte ännu, de är försumbara, och skulle vi använda förnybar energi så behövs det lång tid, och då hinner det gamla fossilberoende systemet totalt kvadda klimatet under tiden.
Alltså måste vi använda de gamla energikällorna för att skapa de nya, de som drev upp medeltemperaturen med 1.5 grader… hur mycket kommer klimatet att ändras när vi använder fossila bränslen för att bygga ett helt nytt system?

Rent matematiskt, när man räknar på de resurser som behövs, så finns dom inte på planeten. De räcker för Sverige, de räcker för Norden, de räcker för Europa, kanske för många länder, men inte alla. Tredje världen vill använda lika mycket energi som oss.

Flyktingströmmarna kommer att gå dit energin finns.


ENERGI
11) Och nu kommer något av det svåraste att greppa, du måste förstå vad energi är. Och nu måste du fokusera, för jag som skriver texten har inte fullt ut greppat detta. Jag vet att energi kan användas till att utföra ett arbete. Du kan äta en smörgås, känna dig energisk och lyfta en spade några gånger. Att arbeta, ja t o m tänka, kräver energi. Vad som är absolut nödvändigt att du förstår, utan undantag, är att en liter olja innehåller lika mycket energi som om du lyfte den där spaden om och om igen i cirka 70 timmar.

Konstpaus. (Läs den sista meningen igen…)

Du måste förstå att den enda energi vi människor är intresserade av är den som vi kan använda för att utföra ett arbete åt oss. Du, använder förmodligen så mycket energi i ditt liv (inkl konsumtion) att det inte ens kunde ersättas av 100 slavar.

Du behöver inte förstå att massa och energi är samma sak, men du måste förstå att energi inte kan skapas, men att en energiform kan manipuleras till att bli en annan. Energi kan inte försvinna, den övergår i andra energiformer.
Exempel: Lägesenergi (vatten i en damm högt upp) kan bli elektromagnetisk energi genom att första omvandla lägesenergin till rörelseenergi (låta vattnet passera genom en propeller som snurrar) och därmed generera elektricitet (på något magiskt jävla sätt). Elektricitet är inte lika lätt användbart som olja, det är svårt att lagra elektricitet. Det kommer förmodligen aldrig bli lätt att lagra elektricitet, i alla fall inte under ditt liv. Du kan ju hoppas på att superrena enkla effektiva hållbara batterier uppfinns – men man kan inte planera sitt liv på förhoppningar.

Jag upprepar: du måste förstå vad entropi är. Att det inte går att återvinna material till sin forna status. Och energi blir mindre användbart ju mer man använder det. Vi kan inte återskapa olja. All energi vill till slut bli värme och försvinna ut i universum.

Vissa energislag är enkla att omvandla till arbete, andra är komplicerade. Olja är extremt enkelt att utvinna och omvandla till rörelse, kärnkraft är mycket komplicerat. Vissa energislag kostar mycket i kunskap och arbete för att bli användbara. Och kunskap och arbete kan mätas i tid. Vissa energislag kostar tid att framställa.


FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
12) När du läser hur förnybara energikällor (som inte fullt ut är återvinningsbara) att dom har exploderat i produktion, så har samtidigt förbränningen av olja ökat den med. Vi ersätter inte oljan, vi bara lägger till solkraft och vindkraft.

Kom ihåg att universum är fyllt av energi, men den enda energi som är till nytta för människan är den som kan omvandlas till arbete och i viss mån också lagras.

Energieffektivisering, har i praktiken visat sig öka nyttjandet av tekniken. Har du en bil som drar hälften, så kan du köra dubbelt så mycket.

Vad vi än gör, så blir framtida samhället ett låg-energi samhälle för större delen av befolkningen. De med vapen kommer att kunna kontrollera mer energi.

Jag vill inte att det ska vara så som jag nu beskriver det, det har varit en smärtsam acceptans.

13) ÅTERVINNING

Och när du hör att regnvatten i en sjö i slutändan kan driva ljus och diskmaskiner och mobiltelefoner så inser du hur extremt intelligent människodjuret är, och samtidigt hur komplicerat vårt samhälle är, och alla dessa komplexa maskiner och system behöver energi för att byggas och energi för att fungera och, lyssna nu, behöver energi för att återvinnas.

Och när du återvinner materialet så kostar det inte bara massa energi, det förloras också lite av materialet, hela bilen kan inte återvinnas, något förloras. Det går inte att samla ihop och fördela alla atomer i snygga användbara högar igen. En bil kommer ALDRIG vara hållbar. Om du med hållbar menar att processen ska kunna fortgå för evigt. Men du kanske bara bryr dig att det fungerar i 3 generationer, och hoppas på att vi alla åkt till en annan planet innan vi tjänat ut denna planeten.

Du måste som kollapsolog hålla huvudet kallt, ta ett steg tillbaka och se helheten varje gång du hör en nyhet om att vi ska äta gräshoppor eller odla på taken av höghus. Vi kommer att göra det, men det kommer ändå leda till ett låg-energisamhälle. Och du får själv göra en bedömning om det kommer att ske i form av en fredlig omställning där vi utan våld delar på MINDRE resurser.

Är omställningsrörelsen en utopi? Eller har dom en väl utarbetad plan där de kommer att finnas mat och transport till alla?

KÄRNKRAFT

14) Aaah, du vill prata om kärnkraft. OK, låt oss bygga 10.000 nya kärnkraftverk – för de är vad som krävs för att ersätta fossila bränslen. Så många kärnkraftverk skulle göra slut på allt uranium på mindre än 20 år. (Var får han alla siffrorna ifrån?). Kärnkraftverk är extremt svåra att bygga och underhålla och nedmontera på ett säkert sätt.
Ett kärnkraftsverk är inte bara en generator som man kan lämna från en dag till en annan. Det är i varje sekund i hela sin levnad och även när den inte längre levererar användbar energi, så är kärnkraften något som måste bevakas, skötas, tas om hand av ett komplext fungerande civiliserat samhälle. Den är ständigt livsfarlig.

Och när du räknar på ERoEi på så mycket kärnkraft så måste du räkna in den naturpåverkan som sker, som påverkar andra faktorer i den livsuppehållande väven på planeten.

Olja är helt enkelt en så fantastisk energikälla så att det inte finns något som kan ersätta den på ett enkelt sätt.

15) JORD
Nu är vi snart klara, och du vet snart om du kan kalla dig kollapsolog eller inte.

Nu kommer något viktigt. Det handlar om den där smörgåsen du åt längre upp i texten. Du måste förstå vad JORD är, eller snarare hur jord fungerar, för jord är inte dött material. Vi kan inte skapa jord hur enkelt som helst, det tog 1000-tals år att bygga de matjordar som föder oss. Det är bara det översta lagret, matjorden som innehåller det mikoroliv som behövs för växter, d v s mat, att växa (ja kött behöver också växter, för kor äter växter).

Efter 10.000 år av odling har mycket matjord blåst bort och svepts ut till botten av oceanerna. Dagens jordbruksmetoder och väderförändringar förstör jord. Odlingsmarken är alltmer utarmad. Fosfor försvinner och blir bristvara.

Utvinning av fossila bränslen förstör vatten. Och om vatten förorenas så kan vi inte använda det, utan att riskera våra liv.
Vattenreservoarerna fylls inte på som förr, vi förlorar dricksvatten. Vatten, försvinner inte från planeten, men sötvatten försvinner till platser där vi inte kommer åt det.
Det behövs stora mängder vatten till att dricka och till att odla mat, men rent vatten är i brist på vissa platser, för mycket vatten på andra platser. Vatten på fel ställe, översvämning på vissa platser och torka på andra ställen. Det börjar bli riktigt svårt att odla mat. Skördar kommer att slå fel, skördar kommer att mögla. Det finns inget vi kan göra, vi har redan fuckat upp klimatet och vädret så att det förändrats för tusentals år. Vi kan inte ställa tillbaka till det vi trodde var det normala.

Olja, d v s energi har gjort att vi kunnat bruka jorden intensivare, massor med mat har skapat massor med människor, och du måste förstå att alla djurarter begränsas av tillgången på mat. Vi har massor med mat alltså har vi ynglat av oss. Nu börjar det bli ont om god matjord och på den olja som skapat all denna maten. Det kommer att bli ont om mat. Människor kommer att svälta.

16) MATPRODUKTION
Vi behöver öka matproduktionen med 50%, minst, ingen säger emot den uppskattningen. Och det är fullt möjligt. Vi måste öka de odlingsbara arealerna med miljoners miljoners hektar (jag vet siffran, men vill inte förvirra dig med siffror som inte är greppbara) vad du behöver förstå är hur man ska kunna öka areal jordbruksmark när man samtidigt förstör jordbruksmark och när samtidigt det artificiella konstgödslet håller på att ta slut – och, nu kommer det värsta…. Det är själva jordbruket som till stor del bidrar till klimatförändringen (cirka 25% om du är intresserad), och det är klimatförändringen som håller på att reducera skördarna. En självförstärkande loop.

INVÄNDNINGAR
Jamen, säger du: Koldioxid är bra för växter.
Visst, men det är bara en faktor av många.
Jamen, säger du: att det blir varmare är väl bra för odling. Odlingszonerna vandrar norrut.
A) Det är huvudsakligen mer sol växter behöver, och lagom med vatten. Och sol blir det inte mer av.
B) Medeltemperaturen har höjts för snabbt, naturen hinner inte anpassa sig, de ekosystem som ligger till grund för vår mat slås ut. Och de bekämpningsmedel vi använder förstör dom ekosystem vi behöver.
Det är inte så enkelt att mer koldioxid ger växterna mer att äta, eller att det blir lite varmare och odlingszoner makar sig fredligt ut från ekvatorn. För naturen sker förändringen i en blinkning, alltför snabbt för att olika arter och växter ska kunna anpassa sig.

Det är både naturligt och viktigt att du är skeptisk till det jag skriver. Människan skulle som art gått under för länge sedan om vi inte vore lite konservativa, försiktiga. Att kasta sig på första bästa nya idé kan vara mycket riskfyllt… bättre att avvakta, tvivla.
Samtidigt tillkommer ny kunskap om världen hela tiden, och de som har tillgång till rätt kunskap – har fördelar. Har du tillgång till rätt kunskap… om MAT.

17) Nu vill du prata om GMO.

Genmanipulering av växters DNA är inte samma sak som att långsamt förädla en växt, genom urval, generation, för generation. Det kallas evolution. GMO är något annat.
Genmanipulering av växters DNA till något som naturen aldrig skulle kunna framställa själv kanske kan skapa större volymer mat. GMO kan skapa mat som kan besprutas med gift utan att dö (man besprutar med gift för att få bort andra djur som vill äta upp vår mat (det är bl a därför som insekterna håller på att dö ut)). GMO är artificiell mat. Avgör själv om du vill äta den maten.

18) IMPORT, EXPORT, VINTER OCH TRANSPORT
Om du som läser detta bor på den del av planeten där det bli väldigt kallt under stora delar av året, då ingen mat kan odlas, då bör du tänka till lite extra. Om vi inte kan importera mat från andra länder, då har du ett problem. Du kommer dö nästa vinter. Det tar bara 40 dagar att svälta ihjäl. Kanske kan du spara massor med mat i ett kylskåp, eller som de sa förr, i en jordkällare. Då måste du först odla mycket grönsaker och rotfrukter och baljväxter, och vete, och havre, och raps, och allt vad det heter, och för det behöver du massor med jord, och du måste kunna gödsla den jorden och ge tillbaka näring, eftersom du tar bort näring från jorden när du skördar. I dag gödslas din mat med konstgödsel, baserad på fossila bränslen.

Hur ska du överleva vintern om det t ex inte transporteras in mat till Sverige?
Kanske kan du lagra lite energi och näring i ett djur och äta djuret under de kallaste månaderna. Det var så vi överlevde här uppe i Norden förr.
Du kommer att behöva djur, även om du bara äter växter själv. Jorden och de mikroorganismer som finns i jorden har utvecklats och upprätthålls i samspel med djur, små såväl som stora betande djur. Om du är ett människodjur som äter växter, så är du fortfarande beroende av betande djur, det är endast dessa som kan tillföra ny näring till jorden när oljebaserad konstgödsel och fosforgruvor inte längre räcker till. Betesdjur bygger jord.
Men oroa dig inte – försvunnen matjord blir dina barns problem.

KÖTT
19) (Hur många punkter finns det egentligen?)
Som Kollapsolog bör du vara medveten om att en gång var jorden täckt av vilda djur. Stora mängder betande vilda djur. Dom är nästan alla borta. I dag håller mänskligheten cirka 50 miljarder djur i fångenskap som de dödar kontinuerligt för att äta… eller för att använda mer sanningshaltigt språkbruk…. djur som människan mördar och äter upp. Det är egentligen inte så konstigt, många djur är predatorer och äter andra djur. Vi är predatorer. Människans hjärna skulle aldrig utvecklats till det den är i dag om vi inte ätit proteinrikt kött. Vi skulle helt enkelt inte varit människor om vi inte varit blandkostare.
I dagsläget har människan trängt undan vilda djur till ett minimum och använder stora arealer jordbruksmark för att odla mat till djur i fångenskap. Det krävs stora mängder vatten och foder för att att skapa relativt lite kött. Men det visste du nog redan.

Och du, populationen av människor på planeten ökar. De är bara de vilda djuren som håller på att dö ut och med dem matjorden, pollinering och ekosystem och näringskedjor.

Tjugo till tjugofyra, går snabbt, det är bara några saker du bör oroa dig för, nu när du valt att ta det röda pillret.

20)
Den biologiska mångfalden slås just nu ut i en extrem hastighet och hotar de ekosystem som föder oss.
Låt säga, att den enda art som fanns på planeten vore människan – vi skulle dö ut på ett ögonblick. Låt säga det enda djuret på planeten var människan plus massa växter. Vi skulle slås ut efter två ögonblick. Låt oss säga att vi var det enda däggdjuret på planeten – vi skulle dö ut inom några generationer. Vi är del av en näringskedja. Vi behöver andra djur. Fråga en biolog varför det är så.

21)
Inte bara sjöar, utan även haven försuras, reven dör. Havets växter – fytoplankton – grunden i havets näringskedja har börjat dö ut. Fiskbestånden kommer att slås ut (men det gör inte så mycket för vi äter bara i snitt 20 kilo per person/år).

22)
Aerosoler
– luftföroreningar ökar eftersom vi i världen bränner alltmer fossila bränslen, trots en påstådd omställning till grön energi.

23)
Som kollapsolog bör du veta att den mängden antibiotika vi använder på oss själva och på det kött vi föder upp har gjort många för oss farliga bakterier resistenta. Det innebär att du i framtiden (eller faktiskt redan nu) kan dö av blodförgiftning av ett litet sår.

Och den värsta av alla:
24)
Miljögifter
, finns överallt – skadliga för biologiska varelser. Du har massor med gift i din kropp.

Nu är det bara fyra punkter kvar, sedan är du en kollapsolog.

SAMMANFATTNING
1) Konsumtion, ger tillväxt, förbrukar energi.
Allt kommer tillbaka till energi, och när vi använder energi, så förändrar vi planeten. Använder vi mycket energi förändrar vi planeten mycket. Det finns ingen ren energi, allt mänskligt omformande och nyttjande av energi tär på planeten.

Det finns regenerativa resurser på planeten, vi kan överleva på dem, men de var den typ av resurser vi använde före den industriella revolutionen.

Det beteende vi kallar civilisation i kombination med ökat antal individer människor – kan bara fungera i några hundra år till, kanske inte ens så länge. Det finns ingen tillgänglig energi eller material nog att upprätthålla västerländsk standard av idag för antalet individer på planeten.

Mer teknik, mer produktion, mer konsumtion, betyder mer energiförbrukning, mer förändring av planeten, mer förstörelse av vår livsbiotop. Du är en biologisk varelse, du är inte en teknisk varelse.

2) Teknik – igen
Ny fantastisk teknik som ”löser problemet” kan kanske uppfinnas, men det kommer att dröja, och du måste ändå förbereda dig för en serie kollapser, innan eventuella nya system träder in. Du lever trots allt här och nu, och inte i en utopisk framtida civilisation. Fantastisk teknik som drar mindre energi eller omvandlar energi till användbar energi… är fortfarande teknik, som måste tillverkas med hjälp av energi och material.

Alla faktorer som hotar, verkligen hotar slå ut civilisationen och möjligen människoarten är resultatet av teknisk utveckling och industrialisering av det tekniska. Det är inte trots teknisk utveckling, det är på grund av teknisk utveckling.
Jag vet. Alla tekniska framsteg har lett till; högre standard, ökad livslängd, friskare människor – MEN skapade SAMTIDIGT förutsättningarna för att slå ut människoarten. Intelligens kanske inte är en överlevnadsfaktor. Det gäller att kunna hålla båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Teknik är bra…. och dåligt.
Vi tycks inte kunna sluta uppfinna massa SAKER och hela tiden och bränna fossila bränslen när vi gör det.

Låt oss säga att antalet individer människor reduceras till 50 miljoner människor, så är det inte tillräckligt många för att upprätthålla ett högteknologiskt samhälle, ens om vi hade kunskapen och en massa olja som energi. Den komplexiteten som vår samhälle har i dag (den tekniska och elektroniska detaljrikedomen) kräver inte bara energi, den kräver många människor. Och många människor har blivit till främst för att vi använt fossila bränslen som skapat massor med mat.

Vi ÄR olja.
Petroleo sapiens…
Och om vi bränner all olja, all kol, all naturgas – så dör vi. Planeten blir obeboelig.

3)
Förnybara energikällor
– är inte förnybara. Solceller och vindkraftverk måste konstant repareras och de bryts ner och något förloras varje gång nya ska byggas. Gör en ärlig livscykelanalys, hur mycket energi krävs det för att bygga ett vindkraftverk. Hur mycket material? Kommer materialet att räcka till alla de vindkraftverk som behövs för att bibehålla nuvarande levnadsstandard?

Det komplexa samhället, det som vi kallar civilisation, kräver handel, handel kräver transporter, och om det ska göras på el, så krävs ett batteri, och batterier slits ut fort. Det finns inte tillräckligt mycket material för att bygga alla de där batterierna.

Det spelar ingen roll om solceller blir billiga. Det handlar inte om pengar, Det är arbetstid, energi och material det handlar om. Det behövs massor med energi för att tillverka en solcellspanel.

4) Fråga dig: den omställningsrörelse du säkert anslutit dig till, räcker den, eller föreslår omställningsrörelsen en omställning till en utopi som aldrig kommer att kunna realiseras.
Om ALLT genomförs som omställningsrörelsen föreslår, kommer det leda till ett energisamhälle där resurserna räcker till alla? Och naturen kan återhämta sig?

Jag vill att det ska vara så. Men ingen har visat mig att det går.

Kanske borde vi lägga vår ”energi” på att anpassa oss till ett lågenergi-samhälle med mycket väl utvald teknik.
Om allt går riktigt illa, vilket det kommer göra, för inte ens om vi skulle börjat år 2000 skulle vi hunnit ställa om kontrollerat till ett lågenergi-samhälle. Nu kommer vi ställa om genom olika kollapser. Och det är det kollapsologi handlar om, hur man kan anpassa sig kreativt till olika kollapser, utan att slösa tid på att försöka ställa om till utopier som aldrig kommer att inträffa. Vi är redan inne i ett flertal pågående kollapser:

– Matjordens kollaps.
– Fiskbeståndens kollaps
– Revens och havens kollaps
– Antibiotikans ”kollaps”
– Grundvattnets kollaps
– Våra djunglers kollaps
– Djurarternas kollaps
– Oljetillgångens kollaps börjar snart.
– Och närmast i kön står en finanskris som skulle kunna bli en ”perfekt storm”.

Du har inte känt av dessa kollapser fullt ut för att du lever i den mest priviligierade delen av världen som ännu drivs av olja och lånade pengar.

Ingen kan förutsäga framtiden. Det går att skissa på scenarion, som alla har olika sannolikhet. Kanske Artificiell intelligens skulle kunna hjälpa oss där. Sannolikheten att vi når 3 graders medeluppvärmning är extremt hög. Och det vore en total katastrof för mänsklig civilisation, som aldrig har funnits på planeten under sådana temperaturer.
Det går att mildra effekterna, tro inget annat, allt som omställningsrörelsen gör – behövs. Men det blir ingen långsam fredlig omställning. Och resultatet blir inte regenerativt. Grön tillväxt är fortfarande tillväxt.

Vi lever i en meningsfull tid, en spännande tid, där det vi gör, du gör, spelar roll. En tid som det kommer att skrivas om i historieböckerna, oljeerans slutfas. Och den tiden av historien som du råkat födas till behöver kollapsologer för att ta människan in i en ny tidsålder.

Du kan bli en kollapsolog.

Oj! Läste du hela vägen hit? Då kan du lika gärna lämna en kommentar. Det vore intressant att höra dina tankar… känslor. Enbart 5% av besökarna orkar sig igenom denna texten. Du är en av 20!

Kollapsologen är ett kollektiv av skribenter som tillsammans skapar en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?


4 thoughts on “Är du en kollapsolog? Redo för samhällskollapsen?

 1. Inte mycket nytt där så jag är nog kollapsolog.
  Visst kan jag ifrågasätta vissa detaljer men det beror nog mer på utgångspunkten i frågeställningarna det är mycket som beror lite på och djävulen bor i detaljerna.

  1. Hej. Jag skulle vilja att du är med i ett forum som diskuterar ”Kollapsologi”. Vi är en grupp som avser att på ett djupare plan diskutera de potentiella samhällskollapser vi står inför och problemen med vårt oljebaserade industrisamhälle.
   Du skulle vara en värdefull röst.
   Om du vill vara med så presentera gärna din ”relation” till kolllapsologin” inför oss andra”

   https://www.facebook.com/groups/kollapsologi/

 2. Det er svært ikke at blive deprimeret. På den anden side – når man er nået til den erkendelse at vi er ”doomed” – kan man lige så godt forsøge at gøre alting så klima-godt som muligt, og lære at glædes over enkle ting i livet. Som individ kan man kun gøre lidt, og man kan måske håbe på at inspirere andre mennesker til at gøre andre små indsatser – selvom det intet hjælper i det lange løb.
  Jeg forstår godt klimabenægterne. Det er smerteligt at erkende at vi allerede er drønet ud over afgrunden, og det i høj fart ..
  Bange er jeg. Bange for mine børns fremtid. Klodens fremtid. Jeg kan ikke gøre meget andet end at droppe kødet og mælken, genbruge tøj, reparere tingene, plante urter og blomster til insekterne og tage cyklen når jeg skal ud.

  Må jeg oversætte din tekst til dansk? Jeg synes den er vigtig. Tak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.