För många män

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping

”Det är kvinnan som står för selektionen och många män ratas. Många män lyckas inte bilda familj. Kvinnorna selekterar bort ”oduglingarna”.  
Kvar blir ett gäng frustrerade och aggressiva (eller deprimerade)  män i en värld av begynnande resursbrist och hotande samhällskollapser”.

Vetenskapligt observerade faktorer från historien som i kombination kan öka risken för samhällskollapser (eller förstärka dem):

  • Klimatförändringar
  • Ohållbart utnyttjande av resurser,

Dessa två har lett till civilisationskollapser förr i människans historia. Dessa två ovan är ganska självklara för oss, även om vi är dåliga på att hantera dem.
Nedan kommer några faktorer som inte är fullt så självklara.

  • Icke konstruktiva attityder till förändring.

Är en faktor som många är medvetna om, och som vi arbetar med på samhällsnivå. Men vi har inte enats fullt ut ens om vilken förändring som är nödvändig, eftersom vi inte är eniga om hur stort problemet är. Eller vilka problem som utgör störst hot. Eller vad grundorsaken till problemen är. Vissa menar att marknadsekonomi och teknikutveckling är problemet, andra menar att dessa är själva lösningen. Ett samhälle som strider inom sig självt kan inte mobilisera kraft att hantera stora hot.

Andra faktorer:

  • Minskande stöd från vänliga grannsamhällen.
  • Fientliga grannar.

Detta pekar på hur viktigt det är att arbeta för ett samarbetande Norden. Och ett fredligt EU. Det visar att vi också måste hantera t ex Ryssland. Ett mäktigt land som egentligen står oss ganska nära i kulturella yttringar och livsstil, men p g a geopolitiska anledningar har vi en komplicerad relation till Ryssland. Det är detta som gör Natofrågan så komplicerad. Ryssland ligger närmare oss än USA (som har en armé lika stor som resten av världen).
Utifrån dessa observationer skulle man kunna konstatera att både Finland och Sverige haft regeringar som väl bevakat sin nations intresse, i en komplicerad geopolitiskt värld. En rävaktig hycklande balansgång – med ett gott resultat.

Andra observerade faktorer som i kombination kan öka risken för kollapser.

  • Obalans mellan mängden kvinnor/män.

En intressant faktor som blir ett problem när migration i huvudsak inbegriper män.

Likaså kan man tänka att ett samhälle där mans- och kvinnoroller är otydliga kan disharmoni uppstå. En mindre faktor som kan skapa mer disharmoni är det faktum att kvinnor vill hitta partners med högre status (utbildning/inkomst). Detta kommer att bli mycket svårt i framtiden då det kommer gå tre välutbildade kvinnor med hög status på varje två män. Hur kommer kvinnorna lösa det?

De flesta kvinnor fortplantar sig, men i mindre utsträckning män. Det är kvinnan som står för selektionen och många män ratas – de lyckas inte bilda familj. Kvinnorna selekterar bort ”oduglingarna”.

Annan forskning visar att intelligensnivå har ett direkt samband med hur bra du lyckas i ditt liv: Folk med högre IQ får bättre hälsosammare jobb, tjänar mer, bildar stabilare familjer, lever längre, mår bättre.

Amerikanska armén som alltid vill ha arbetskraft, speciellt i krig, välkomnar alla, men har insett att alla som har under 80 i IQ är oanvändbara. De kan inte ens förtros att vakta en vägstump eller köra en lastbil.

10% av befolkningen har under 80 i IQ. Inte ens armén vill ha dem. I en värld där allt fler jobb automatiseras kommer vi få se en ökande mängd sysslolösa män utan mening och mål i sitt liv.

Fördelningen av IQ, där genomsnittet stiger för varje generation.

Sysslolösa män utan mening i sitt liv är livsfarliga. Speciellt om de är unga. Män har av evolutionen getts högre nivåer av aggressivitet, speciellt i unga år (hormoner). Mäns kropar är designade för att inte bara arbeta hårt (tungt) utan också för att strida och jaga. Därför gillar även moderna män att jaga. Strida får män inte så mycket tillfälle till. Män får utleva sina behov (ja, behov) av strid inom sport och annan konkurrens, t e x inom arbetslivet. Där det feminima är bättre på samarbete, där är det maskulina bättre på konkurrens (en konkurrens som har sin rot i kvinnors selektering av män).

”Det är kvinnan som står för selektionen och många män ratas. Många män lyckas inte bilda familj. Kvinnorna selekterar bort ”oduglingarna”.  
Kvar blir ett gäng frustrerade och aggressiva (eller deprimerade)  män i en värld av begynnande resursbrist och hotande samhällskollapser”.

Dessa saker är faktorer inom kollapsologi.

Artikeln delvis baserad på denna artikel

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 3 Average: 4.7]

6 thoughts on “För många män

    1. Ylva ingen tvingar dig till nånting. Typiskt passiv aggressiv projicerade svar , om du har träffat losers tvingar ingen dig att återuppta kontakten med dem bara för att rädda civilisationen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.