Fem frågor till dig

  1. Vad exakt är problemet?
  2. Hur stort är problemet?
  3. Hur angeläget är problemet?
  4. Vilka olika metoder finns för att lösa problemet?
  5. Vad exakt är målet?

När en (större) grupp enats om VAD som är problemet, och enats om en METOD, och enats om ett MÅL – då kan arbetet börja.

Svar på de fem frågorna

1) Vad exakt är problemet?
Vi är mer eller mindre eniga. Hoten är uppenbara.
– Uppblåst skuld-& räntedriven ekonomi
– Potentiell energibrist
– Överbefolkning
– Döende arter och ekosystem
– Utarmade matjordar
– Klimatförändringar
– o s v
Vissa kommer drabbas mindre, andra mer och olika grupper har därmed olika grad av motivation att ta till sig problemet.

2) Hur stort är problemet?
Vi har gravt skilda åsikter. Men alltfler anser det är en huvudfråga.
Från: ”Vi har, eller kommer snart ha resurserna att hantera problemet”, eller. ”Naturen kommer själv hantera problemet”.
Till: ”Vi går mot en civilisationskollaps och vi måste satsa på skademinimering”.

3) Hur angeläget är problemet?
Vi har skilda åsikter, men fler börjar bli mer angelägna.
Från: ”Det är redan försent, civilisationen eller mänskligheten kommer att gå under”.
Till: ”Det är några generationer kvar till dess det blir verkligt farligt”.

4) Vilka olika metoder finns för att lösa problemet?
Vi har gravt skilda åsikter.
Från: ”Vi har redan tekniken (solpaneler/kärnkraft)”, eller: ”vi kommer att utveckla CCS och gen4 Kärnkraft, mm”
Till: ”Vi måste energibanta, in under det världsliga genomsnittet” (vilket skulle leda till industrisamhällets död, och kanske även det högteknologiska samhällets död).

5) Vad exakt är målet?
Från: ”Behålla det samhälle som vi har i dag, som med tiden kan utvecklas till en ”science fiction” framtid (internet of things, AI och bosättning på Mars).
Till: ”Ett decentraliserat ruraliserat lågenergi/lågteknologi samhälle med högre demokrati (beslut närmare folket) och spärrar för resursskillnader mellan människor”.
Och däremellan: ”Någon slags mysig grön energiflödande stad med 100% återvinning och cirkulär ekonomi och med AI och automatiska elbilar som kommer när man kallar på dem”.

Så länge det INTE finns en större mängd människor (30%? 51%?) som är eniga om dessa punkter så kommer inga övergripande och genomgripande handlingar att ske. Världens befolkning är djupt splittrad vad det gäller värderingar och verklighetsförankring i förhållande till problemet med: energi, ekologi och ekonomi.

Den stora frågan som följer är…

Vad styr samhällsutvecklingen?

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 4]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.