90-10 samhället

Det är inte direkt kontroversiellt att hävda att denna planeten inte kommer kunna erbjuda västerländsk standard för 10 miljarder människor. Naturresurserna kommer inte att räcka till. En cirkulär ekonomi, där allt återvinns är inte möjlig. Eftersom allt inte kan återvinnas, och i de fall det går, så kostar det mycket energi. Och (något förenklat) materia som övergått i energi kan enligt termodynamikens lagar inte gå åt andra hållet. Vår konsumtion av naturresurser kommer alltid leda till en förlust.

Energieffektivisering och solen som energikälla kan inte skapa ett hållbart samhälle med samma planetära medelstandard som vi har i dag. Bara för att solen eller vinden som energikälla är hållbar, betyder inte det att solceller och vindkraftverk är det.
Det finns inget som är “lite” hållbart, eller “ganska” hållbart, inte ens mycket hållbart. Antingen är det hållbart eller så inte. Inte ens om alla sänkte sitt resursutnyttjande till afrikansk medelstandard kommer det gå att skapa ett hållbart planetutnyttjande.
Glädjekalkyler på solcellers EROEI skapar falska förhoppningar och fördröjer bara en nödvändig hård omställning.
Elbilar kommer inte rädda oss från klimatkatastrof, teknik kommer inte rädda oss från översvämningar, torka, extremväder, utarmning av matjorden, gifter, biologisk utslagning av arter, ekosystem kollapser. Teknik löser vissa problem, men bieffekten av teknik är just klimatförstörning. Mycket av anledningen till att vi befinner oss där vi är… är just p g a konsumtion av teknik. Vetenskapsmän och entreprenörer drivna enligt kapitalistiska idéer.

Enbart beteendeförändringar och ett annat ekonomiskt system kan förändra något, och det ser inte ut som mänskligheten har förmågan till en medveten kontrollerad omställning.
Inte ens om vi stoppar all fossil förbränning inom tio år och återplanterar all skog samt slutar slösa bort åkermark till köttproduktion, inte ens då kommer vi kunna fortsätta “life as we know it”. Ekosystemen har redan tagit för stor skada, klimatförändringarna kommer nå farliga nivåer i alla fall. Vi är för många.
Vi måste inse att oljan var fantastisk. Enkel att hitta och (ekonomiskt) billig att förädla och extremt energirik . Men nu är oljeeran snart slut.

Låt mig skissa på hur jag tror “post oil världen” kommer att se ut. Om inte bara för att det roar mig att spekulera och använda hjärnan.

Post oil
Det blir krig om naturresurser, krig om strategiska landområden, folkfördrivningar, ekonomiska kollapser, migrationsvågor, svält och epidemier. 100-tals miljoner kommer lida och dö i förtid. Förhoppningsvis används inga kärnvapen, och förhoppningsvis exploderar inga kärnkraftverk.
Nya gränser kommer att dras, och det kommer att bli livsavgörande för dina barn vilken sida de befinner sig på.

 • Skillnaden mellan fattiga länder och rika länder kommer att accentueras, vapenmakt kommer avgöra vilket land som blir fattigt eller rikt.
 • Skillnaden mellan rika och fattiga INOM länder kommer att öka.
  För så här reagerar stora populationer när de utsätts för stress förknippat med bristande resurser. Samarbeten kommer att uppstå, men det är samarbeten MOT andra grupper.
 • Rika länder kommer att bygga murar, mot migrationsvågorna.
 • Inom länder kommer trygga områden upprättas, s k green zones.
  Alla kommer vilja vara i ett rikt land i en green zone. Dessa kommer att behöva försvaras med vapenmakt.
 • Slaveri kommer att öka, manuellt arbete kommer att krävas för att upprätthålla de privilegierades komfort/livskvalitet (slaveri i bemärkelsen att välja mellan “slavarbete” eller svälta).

Om du tycker detta verkar vara fantasifullt så brister du i observations- och analysförmåga. Det jag beskriver är redan här – det kommer bara öka 100-falt. Inte över en natt, men över några generationer (kanske 60 år) om det går långsamt. Det har redan börjat. Den stora medelklassen är på väg att vittra bort.

Samhällsstrukturen kommer att bli som följer:
1% äger planetens och samhällets resurser.
1% är politiker/administratörer (upprätthåller skendemokratier och kontrollsamhälle)
1% är vetenskapsmän/teknisk innovation (fortsätter utveckla högre komfort för de utvalda)
1% är jordbrukstekniker, avancerad service/ tekniskt underhåll (av alla maskiner)
1% är underhållare. Ser till att underklassen inte revolterar.
5% är soldater/poliser. Ser till att underklassen verkligen inte revolterar.
90%… resten… underklass, slavar.

Det kommer naturligtvis bli en del moraliska utmaningar. Det gäller att skaffa sig argument för att miljarder människor, lever i ghetton, medvetet hålls nära svältgränsen, tillåts dö utan vaccinationer, att migranter skjuts vid gränserna.

Argument du kan använda om du kämpar dig in bland de 10%:

 • Det finns helt enkelt inte resurser för alla (d v s jag vill inte sänka min nivå av komfort/livskvalitet).
 • Vi kan inte hjälpa alla (en kvot släpps in, mest för att döva samvetet)
 • Den som vill kan ju anstränga sig och göra en klassresa och bli en del av de 10%
 • Jag är en del av de 10% för att jag ansträngt mig och utbildat mig och haft ambitioner. (inte för att du fötts på rätt sida “gränsen” i en socialt sammanhang som förberett dig för den plats du befinner dig på).

För att detta ska fungera måste vissa myter hållas vid liv (det är en del av underhållarnas uppgift):

 • The american dream (möjligheten till sociala resor).
 • Trickle down theory (att vissa tillåts bli rika, gynnar hela samhället).
 • Framstegsoptimism (världen blir bättre och bättre, det goda segrar till slut).
 • Vissa personer har unika kompetenser och kan inte ersättas.

Städerna kommer att inhängnas, och överges av överklassen. Kaos och kriminalitet kommer få härska relativt fritt. Det går inte att ta sig ur städerna, de är omringade.

Nya gröna glesa städer byggs, med hög standard och säkerhet och automatisering för de 10%.

Bilen blir återigen en status symbol. De 10% kommer ha var sin tyst läcker Tesla.

Underklassen kommer att leva korta liv och med en levnadsstandard per person som motsvarar en halv planets resurser. De kommer att hållas vid liv för att de behövs som energiproducenter (manuellt arbete). För detta 90/10 samhälle är allt redan förberett. Strukturerna, kontrollen, administrationen finns.
För dig i de 10% kommer livet vara som innan, du kommer att kunna flyga på semester, äta exotisk mat som transporterats långväga, ha mycket fri tid, läkarvård, tillgång till den renaste maten, utbilda dina barn e t c. Enda skillnaden är att du kommer ständigt få hantera de moraliska utmaningarna och oroa dig för en revolt.

Kollapsologen är ett kollektiv av skribenter som tillsammans skapar en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 0 Average: 0]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.