250 miljoner människor

Kollaps. Samhällskollaps. Prepping

Titta på den här bilden. Den föreställer utvecklingen av jordens population.
Hur känns det? Vad tycker du? Känns det rimligt? Vad vore rimligt? Ju fler desto bättre, så länge vi har mat? Varför anser många att det ens är önskvärt att en population stiger? Vad ger det för mervärde? Blir det bättre för dig? För mig? För oss? Om vi blir fler?
Vi är cirka 7 miljarder i dag. Vi var cirka en miljard när ångmaskinen uppfanns och industrialismen startade. På grund av bättre hygien, antibiotika och ökad jordbruksproduktion tack vare mekanik, olja som bränsle och konstgödsel och fosforgruvor så fortsätter vi att öka, allt snabbare. Det kommer plana ut, kanske runt 10 miljarder. Vill du vara en av 10 miljarder? Är det ett lagom antal människor på planeten?

Det är bevisat – denna planeten kan inte bära 10 miljarder människor. Inte ens 7 miljarder som vi är idag. Vissa hävdar (se filmen nedan) att vi möjligen skulle kunna vara 1 miljard utan att förstöra vår egen livsbiotop, och då endast med en materiell levnadsstandard på en femtedel av dagens svenska. Och då skulle det fortfarande var en hel del konflikter och strider om resurser, så förslaget från vetenskapsmannen i filmen är att planeten kan bära cirka 250 miljoner människor i fredlig samverkan.

Alla livsformer på planeten, djur inkluderade, har en population som begränsas av: svält, sjukdomar och revirstrider. Människans antal följer sedan 150 år tillbaka tillgången på fossila bränslen. Mer kol och olja = mer människor. Dessa håller på att ta slut.

Lyssna på den här forskarens föredrag.

Sverige

Sveriges befolkningsökning

Produktivitetsökningar i jordbruket och förbättrad levnadsstandard ledde till kraftig befolkningstillväxt. Mellan år 1815 och 1850 ökade befolkningen från 2,5 till 3,5 miljoner. 90% av befolkningen bodde på landsbygden. Ett gäng småbrukande preppers. 3.5 miljoner visade sig vara ohållbart, många svalt ihjäl och cirka en miljon svenskar utvandrade till Nordamerika.

1876 genomfördes en ”jordreform” (Det laga skiftet) vilket ledde till högre produktivitet inom jordbruket, vilket ledde till att fler kunde flytta till städerna och syssla med annat än självhushållning.

Innan det industriella samhället, som drevs av fossila bränslen, så kunde Sveriges natur alltså föda cirka 2.5 miljoner människor.


Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 4]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.