10 sätt att förändra världen

Vad styr samhällsutvecklingen?

Finns det några som bestämmer? Finns det några som har kontroll? De som har makt, pratar de med varandra? Blir det som majoriteten av folkviljan bestämmer att det ska bli?

Förenta nationerna, USA´s president, Bilderberggruppen, Världsbanken, världens 100 största företag…
… Var tas besluten?

Blir samhällsutvecklingen någon form av summan av alla små och stora beslut? Exempelvis:
– Vilket kaffe du väljer att köpa.
– Om USA`s kongress väljer att invadera ett land.
– Om en regering/företag väljer att lägga forskarpengar på ett område och en ny teknik utvecklas.
– Om du röstar på ett radikalt/progressivt parti.

Djurvärlden
I djurvärlden styrs populationen och dess utbredning av:
– tillgången på mat,
– sjukdomar,
– habitat,
– miljö (klimat/väder),
– DNA (evolutionära språng, mutationer, egenskaper).

Detsamma kan sägas gälla för människan, men vi har större förmåga att kontrollera flera av dessa faktorer.

Enligt gängse definition är samhällsutvecklingen:
”Vår förmåga att organisera resurser. Vår vilja, d v s hur vill vi organisera dem”.

Vår samhällsutveckling är till stor det viljestyrd…
Även om många av våra val är instinktiva.

Här följer 10 handlingar som kan ändra samhällsutvecklingen.

1) Folkets röst i val som leder till regeringar som tar beslut, d v s stiftar lagar samt fördelar skattepengar.
Häri ingår också hur staten utformar skolan som i sin tur formar kunskap och normer.

2) Folkliga protester, d v s ”hot” / krav mot de folkvalda och andra makthavare.

3) Folkets kapacitet att begå lagbrott utan att lagföras, t ex den svarta marknaden och småbrott som folk kommer undan med, t ex prata i mobil medan du kör bil, betala någon svart, utan att betala moms, undvika betala skatt e t c

4) Den sociala kontrollen och allmänna moralen, det vill säga grupptryck. Du gör inte saker som andra skambelägger dig för, och som hotar att driva dig ut ur gruppgemenskapen. Denna punkt samverkar i viss mån med punkten ovan och punkten under.

5) Folkets möjlighet att rösta med plånboken, d v s inte ge dina pengar till saker du inte vill ska finnas.

6) Historieberättarna, informatörerna (d v s media och underhållning o dyl). Den allmänna debatten, diskussionen om vilka vi är, och borde vara. Häri ingår även det religiösa (som även starkt påverkar punkten #4). Häri ingår även reklamen, som styrs av kapitalet.

7) Kapitalet (ägandet), dess möjligheter att investera, producera och även med pengar korrumpera politiker och media, samt styra teknisk utveckling.

8) Kunskapsutveckling, vår förståelse av världen och oss själva som kan ligga till grund för beslut och teknikutveckling. Här styr regeringen, kapitalet och enskild initiativ.

9) Teknisk utveckling, vilka upptäcker görs, vilka nya tekniker utvecklas, t e x: kärnkraft, dynamit, göra upp eld, hjulet, cement, internet, mikrovågsugnar e t c

10) De fysiska ramar som finns för handlingsutrymme (resurser). Tillgång till yta, till material, till energi.

Det absolut intressantaste punkten är #6, eftersom den kan påverka hur folk tänker.
Media, reklam, skolan, underhållningen, debatten, uppfostran
Detta är verktyg i den ideologiska kampen som i slutändan påverkar vilka fysiska val du gör… vad du konsumerar (både äter och vad du väljer att ta in genom dina sinnen).

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 1 Average: 4]

1 thought on “10 sätt att förändra världen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.